Pozvánka na Deň poľovníckej kynológie

Obvodnápoľovnícka komora PovažskáBystrica v spolupráci s Okresným úradom pozemkovýma  lesným odborom v Považskej Bystrici vás pozývajú na podujatie DEŇ POĽOVNÍCKEJ KYNOLÓGIE v areáli Hunty Fisch Lednické Rovne, ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2023 od 9,45 do 15,00.

Nový národný rekord jeleňa z Poľany

Významný úspech slovenského poľovníctva

Dňa 13. januára Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s GR LESY SR, š.p. zorganizovala hodnotenie významnej trofeje jeleňa lesného podľa pravidiel Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC -  Rady pre hodnotenie trofejí CIC.

V. ročník projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2023

Vážení priatelia poľovníci,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s redakciou TV magazínu Halali vyhlásila už po piatykrát od 1.2.-31.12.2023 projekt Čistý revír = čistá príroda. Za štyri roky sa nám spoločne podarilo vyzbierať už 850 ton odpadu!!! V minulom roku 2022 sa do výzvy zapojilo doposiaľ najviac, až 117 užívateľov poľovných revírov, čo je takmer dvojnásobok toho, čo v predošlom roku 2021.

Pridajte sa k nám! Vyplňte žiadosť, pošlite fotky z brigády či akcie a informáciu koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať.

Ak nemáte záujem o príspevok 50 €, postačuje nám zaslať len pár fotiek a krátky popis z akcie, my ho uverejníme na webe, FB stránke, či postupne v TV relácii Halali.

Attachments:
Download this file (PLAGAT-CR-CP_uzivatelia_23.pdf)PLAGAT-CR-CP_uzivatelia_23.pdf[Plagát pre užívateľov PR, 2023]4125 kB

Poľovníci podali trestné oznámenie za poškodené posedy

SPK: Neprešlo ani pár hodín od zverejnenia vnadísk a poľovníci už podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie majetku a bránení vo výkone práva polovnictva. Chceme sa mýliť, že to tak je, ale...  Kolegovia poľovníci z Poľovníckej spoločnosti Lukovec Dubnica zaznamenali od 14.11.2022 do 16.11.2022 násilne poškodených 5 posedov - strhnuté rebríky, odhodené ďaleko od posedov, prevrátený posed - 3 tieto posedy boli poškodené pri vnadiskách na diviačiu zver, ďalej boli narezané šteblíky rebríka na ďalší posed.

Nové odborné lesnícke publikácie

Prírode blízke hospodárenie na príklade lesov Smolníckej Osady a Veľkého Folkmara (PDF, 13,49 MB) 
Publikácia vydaná v rámci projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ podporeného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
Vydal: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica 2016
Autori publikácie: Ing. Michal Tomčík, Ing. Ján Juleny, Jaroslav Kovalčík, Ing. Ladislav Kulla, PhD.

Pomník plný lesa (PDF, 6,3 MB) 
Publikácia zostavovateľov Peter Gogoľa, Ján Mičovský a Michal Tomčík, obsahujúca spomienky priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia na Slovensku pre záujemcov sprístupnená v elektronickej forme. 
Vydavateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2017

Od lesov kráľovských k lesom štátnym (PDF, 9,7 MB) 
Publikácia autoriek Ľubica Miľanová a Viktória Józsová o vývoji formy vlastníctva lesného majetku na území Slovenska.   
Vydavateľ: LESY Slovenskej republiky, š. p., 2003 

Hospodárska úprava lesa v prevádzkovej praxi (PDF; 7,58 MB) 

Odborná publikácia autora Petra Zimu, ktorá slúži ako príručka pre všetkých, ktorí pracujú v lesníckej prevádzke alebo sa pripravujú na pôsobenie v oblasti lesného hospodárstva.  
Vydavateľ: Národné lesnícke centrum, Zvolen 2022

SLOVENSKÁ DIVINA AJ NA PULTOCH V BRATISLAVE

  • Divina sa bude najnovšie predávať aj v Bratislave

Štátny podnik bude pri predaji diviny spolupracovať s jedným z obchodných reťazcov v hlavnom meste. Doposiaľ divinu ponúkal na predaj  vo svojich predajniach v Banskej Bystrici a v Topoľčiankach. Ročne vyprodukuje okolo 40 ton baleného divinového mäsa pre konečného spotrebiteľa.