Televízna relácia Halali

Nefabulujeme

Cieľom magazínu Halali a webovej stránky www.halali.sk – televízia priateľov prírody nie je bulvarizovať témy a šokovať divákov. My prinášame faktografické a overené informácie. Nefabulujeme, neprikrášľujeme, nemanipulujeme s recipientmi. Relácia Halali predstavuje aktivity manažérov krajiny, teda prácu, ktorá vyžaduje odbornosť, trpezlivosť a vizionárov, veď lesy nám poskytujú nenahraditeľné a životodarné hodnoty. Podľa posledných výskumov máme na Slovensku jeden z najvyšších koeficientov biodiverzity v rámci krajín EÚ, a to nie je výsledok jedného - dvoch rokov, to je uvedomelá činnosť generácií lesníkov, profesionálnych ochrancov i priateľov prírody, ktorí racionálne ovplyvňujú naše lesy. Lesnatosť Slovenska je 43% a lesy potrebujeme všetci bez ohľadu na vek, sociálny status, či vzdelanie. Bez lesov niet život.

Máme skúsenosti

Názov relácie  HALALI – pochádza z francúzskeho slova „Ha-la-lit“ označujúceho slávnostné fanfáry, ktoré sa v minulosti "trúbili" na lesných rohoch. „Halali“ v televíznej relácii predstavuje vzdanie pocty slovenskej prírode a vidieku, teda aj ľuďom, ktorí v ňom žijú a starajú sa o zachovanie jedinečnosti ukrytej v prírodných krásach, faune a flóre. V televíznej relácii používajú tvorcovia výrazové prostriedky, ktorých cieľom je spopularizovať odbornú problematiku v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírody, environmentálnej politiky, rozvoja vidieka, veterinárnej problematiky, obhospodarovania lesného pôdneho fondu i poľovníctva na Slovensku. Priestor dostávajú aj ďalšie témy: kynológia, sokoliarstvo, turistika - cykloturistika, včelárstvo, chov koní a množstvo ďalších vidieckych aktivít.

Sme sledovaní

Okrem vecnosti a kvality dosahujeme úspech z hľadiska presvedčivého a zaujímavého spracovania jednotlivých tém. Dôkazom sú aktuálne výsledky prieskumu sledovanosti relácie Halali verejnoprávnej televízie, priemerne sleduje reláciu cca 80 tisíc divákov, koeficient ich spokojnosti dosiahol hodnotu +7,5 (hodnotí sa od -10 do +10 bodov). Jeden príklad za všetky: v čase vysielania súťaže o vecné ceny nám prišlo do redakcie za jeden rok cca 29 tisíc listov poslaných klasickou poštou. Ďakujeme Vám, milí diváci. Urobíme všetko preto, aby ste v Halali našli informácie, ktoré vám pomôžu pri manažovaní prírodného prostredia, pri vašich vychádzkach do prírody a pri poznávaní jedinečnosti nádhernej vidieckej krajiny Slovenska.

Nesedíme v tieni

W.E. Buffet povedal: „Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil strom“. Upozornil nielen na význam racionálnej starostlivosti o lesy a prírodu, ale ponúka aj možnosť zamyslieť sa nad vlastným postojom k životu. Halali nesedí v tieni, ale rozpráva o nenahraditeľných hodnotách, ktoré mnohí považujú za celkom bežné veci. Jeden strom denne zásobuje kyslíkom štvorčlennú rodinu, ktorá ho nemusí kupovať v supermarkete. Ak prejdete autom 100 kilometrov a spálite 6 litrov nafty, vypustíte do ovzdušia 15 kg oxidu uhličitého. No nikto vás za to nepotrestá, pretože zelený les našťastie pracuje pre nás a za nás. Jeden hektár zdravého lesa spracuje za 24 hodín asi 900 kg oxidu uhličitého a vyprodukuje asi 650 kg kyslíka. A koľko kyslíka spotrebuje za rok dospelý človek? Sledujte Halali, pozerajte si videá na webe a zistíte aj odpoveď na túto otázku.