CVPP: Prežili sme vynikajúce 4 dni na výstave v Nitre

Celý tím redakcie televíznej relácie HALALI má za sebou veľmi náročné 4 dni strávenej na Celoštátnej poľovníckej výstave s medzinárodnou účasťou "POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA" 2022. O to sme šťastnejší, že sme už doma a naopak smutnejší že tak dlhá príprava celej výstavy trvala vo finále len 4 dni.

35 detí už spromovalo na Detskej lesníckej univerzite

Šiestaci zo Zvolena, Sliača, Banskej Bystrice a Starých Hôr absolvovali odborné prednášky a praktické cvičenia o lese a lesníctve. V lese na Starých Horách napríklad vysadili 700 stromov, sprievodcami im boli nielen naši kolegovia, ale aj zamestnanci Národného lesníckeho centra. Detskú lesnicku univerzitu podporujeme už dlhodobo, ide v poradí už o 12. ročník. Na slávnostných promóciách sa zúčastnil aj Samuel Vlčan z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Jaroslav Naď z Ministerstva obrany Slovenskej republiky a generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka. Projekt Detskej lesníckej univerzity organizuje Národné lesnícke centrum spolu s Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a LESY Slovenskej republiky, v spolupráci Technická univerzita vo Zvolene.

Poľovníci skolaudovali zrekonštruovaný Dom poľovníkov

21. mája 2022 prežili členovia Slovenského poľovníckeho zväzu v slávnostnej atmosfére kolaudáciou budovy Domu poľovníkov na Štefánikovej ulici v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Svojou návštevou ich poctila starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pani Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, ktorá poďakovala poľovníkom za zachovanie kultúrnej pamiatky, taktiež sa netajila tým, že pochádza z poľovníckej rodiny. Slávnostnú stuhu prestrihli prezident Ing. Tibor Lebocký, PhD. pani starostka Ing. arch Zuzana Aufrichtová a generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Tibor Jančok.

Zažite neopakovateľnú atmosféru jedinečnej poľovníckej výstavy

Zažite skvelú atmosféru Celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA“ už 18.-21.8.2022 na výstavisku Agrokomplex v Nitre

Slovenská poľovnícka komora z poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky JUDr. Samuela Vlčana, usporiada v dňoch 18-21. augusta 2022 Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“, ktorá sa bude konať v rámci 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Záštitu nad podujatím prevzala Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Spestrením podujatia je medzinárodná účasť poľovníckych organizácií z Čiech, Maďarska, Srbska a Bulharska. Hlavná časť výstavy bude prebiehať v pavilóne F a pokračovať v pavilóne A.

V Nitre sa po šiestich rokoch uskutoční Celoštátna výstava

Slovenská poľovnícka komora na svojom webovom sídle www.polovnickakomora.sk informuje o zbere a zvoze zlatých trofejí a rarít na Celoštátnu výstavu Poľovníctvo a príroda 2022, ktorá sa uskutoční počas medzináronej výstavy Agrokomplex na výstavisku Agrokomplex v Nitre v termíne 18-22. augusta 2022. CVPP organizuje Slovenská poľovnícka komora na základe poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý komoru poveril organizovaním zo zákona o poľovníctve. Viac info prinesieme čoskoro.

Zdroj: SPK