JÚN poľovníckej kultúry pre deti

JÚN MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY
Jún mesiac poľovníckej kultúry pre deti
Slovenská poľovnícka komora, jej organizačné zložky, poľovnícke organizácie, poľovnícke aj občianske združenia organizujú množstvo podujatí pri príležitosti Dňa detí aj sviatočného poľovníckeho mesiaca. Vyberte si z kalendára osvetových podujatí -> https://polovnickakomora.sk/attachments/article/2936/kalendar_osv.podujatia2023.pdf 
No a ak ste tam nenašli ten váš deň, napíšte na OPK a oni ho tam doplnia.
Mesiac jun 02 pre deti program rectangle 01