Diskusia: Voľný pohyb psov v revíroch

Na výstave v Nitre sme sa bavili s rôznymi odborníkmi na rôzne zaujímavé témy a medzi ne určite patrila aj diskusia o právnom základe voľného pohybu psov v prírode i o konfliktoch, ktoré vznikajú keď majitelia nedodržujú viaceré právne normy. Na túto tému budeme diskutovať s najpovolanejšími osobami:
Ing. Jozefom Jursom, CSc. - prezidentom Slovenskej kynologickej jednoty, predsedom Kynologickej rady SPK a SPZ
Ing. Mariánom Konečným - vedúcim odboru Kynológie na SPK a SPZ
Ing. Mgr. Antonom Giertlim - vedúcim odboru Legislatívy na SPK a SPZ
Moderuje:
Ing. Alojz Kaššák