Poľovnícky jún

Každý mesiac poľovníckeho roka vykonávajú poľovníci množstvo činností, ktoré im vyplývajú zo schválených plánov chovu a lovu, či zákona. V júni organizujú mnoho poľovníckych, kynologických a osvetových podujatí, kde je prezentovaná poľovnícka kultúra a poľovnícke tradície. Čo všetko však prežívajú poľovníci v júni a čo ich čaká? Pozrite si v reportáži. #polovnictvomazmysel