Zver v meste

Prostredie v blízkosti sídliska v Považskej Bystrici je ideálnym miestom pre život diviačej zveri, keďže mu krovitý priestor poskytuje úkryt, nachádza sa tam voda a úrodné dreviny ako jablone, hrušky, orechy. Pozreli sme sa na to, ako rieši tento problém samospráva spolu s poľovníkmi.