Agrofilm 2021

Zodpovednosť ku pôde bola nosnou témou Medzinárodného filmového festivalu Celkovo sa predstavilo 98 filmových dokumentov z 5 kontinentov a 24 krajín. Medzi 4 víťaznými filmami zo Slovenska bol ocenený cenou rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj film Má poľovníctvo zmysel?