Biologická ochrana

Schopnosti dravcov využíva človek už po tisícročia. Dravce sú partnermi nie len pri love, ale aj v živote a pri práci. Využívame ich najmä na ochranu poľnohospodárskych kultúr, viníc, či kultúrnych pamiatok. Veľmi dôležitá je ale úloha v čase zrelosti hrozna, v septembri a októbri. Takáto ochrana je podľa vinohradníkov stopercentná.