Vedno s prírodou

Maďarsko zorganizovalo svetovú výstavu o poľovníctve a trvalo udržateľnom hospodárení v krajine s názvom "V jednote s prírodou" po 50-tich rokoch. Aj táto výstava zdôraznila, že poľovníctvo bez histórie nemá budúcnosť.