Lov diviakov

Vláda SR schválila mimoriadne núdzové opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných. Jedným z opatrení je aj to, aby revíry v pôsobnosti štátu umožnili lov diviačej zveri každému, kto o to požiada a to bezodplatne. Boli sme sa na takomto love pozrieť v poľovnom revíri Lesov SR, š.p., patriaceho pod OZ Topoľčianky.