Tetrovovité

Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen otvorilo výstavu s názvom Tetrovovité, ktorá je zameraná na priblíženie biológie, morfológie či etológie kurovitých vtákov z našich lesoch. Keďže tieto druhy sú pre laickú verejnosť známe a spájané hlavne s výrubom lesov, súčasťou vernisáže bola aj diskusia odborníkov z radov lesníkov a poľovníkov, ktorí sa tetraonidom celý svoj profesný život, či už jeho výskumom, pozorovaním alebo priamo umelým odchovom týchto vzácnych druhov. Pozrite si viac v našom PIF-e.