Nový národný rekord jeleňa

Dňa 13. januára Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s GR LESY SR, š.p. zorganizovala hodnotenie významnej trofeje jeleňa lesného podľa pravidiel Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC - Rady pre hodnotenie trofejí CIC. Trofej hodnotili senior hodnotitelia CIC prof.Roman Dziedzic z Poľska, Ing. Jaroslav Kostečka, PhD. z Českej republiky, Ing. Tibor Lebocký PhD. a prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc zo Slovenska. Trofej dosiahla hodnotu 253,28 bodov CIC čo znamená, že sa stala historicky najsilnejšou trofejou ulovenou vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky. Nahradila tak doteraz najsilnejšiu trofej jeleňa z roku 1990, ktorá dosahovala hodnotu 249,30 bodov CIC . Tento chovateľský úspech je výsledkom skvelého poľovníckeho menežmentu Chránenej poľovnej oblasti Poľana.