Slovenský poľovnícky zväz

Slovenský poľovnícky zväz je poľovníckou organizáciou podľa § 32  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ods. 1  § 32  je neziskovou organizáciou. Je najväčšou poľovníckou orgnaizáciou na Slovensku, ktorá v roku 2021 zastrešovala viac ako 62 500 členov.

SPZ 2