Bližšie k prírode č. 37

 

Oskoruša; Management vody; Na sklade dreva; Jelenia ruja; Divina z hory; Tiesňava

V prvej reportáži vám predstavíme oskorušu – drevinu, ktorá má kvalitné drevo i chutné plody. V druhej reportáži sa vyberieme do lesov na Považie. Rastúci deficit zrážok v posledných desiatich rokoch, a to hlavne vo vegetačnom období, má za následok čoraz častejší výskyt periód s nedostatočnou zásobou vody v pôde. Na skladoch dreva sa koncentruje väčšie množstvo tejto suroviny. Sklady sú rôzne: lesné bývajú priamo v lese, expedično-manipulačné sú zväčša v blízkosti železničnej trate. Jeseň sa nesie hlavne v znamení jelenej ruje. Od lužných lesov po hornú hranicu lesa sa ozýva jelenie ručanie. Majestátni paroháči strážia svoj hárem jeleníc. Aká bola tohtoročná ruja? Vypočujte si zvuky jesennej prírody. Hlavná poľovnícka sezóna je na Slovensku od začiatku augusta do konca roka. Divinu z ulovenej zveri mnohí považujú za biopotravinu 21.storočia. Jej cesta z revíru do kuchyne však nie je jednoduchá. Na záver vás pozývame na návštevu do dvoch tiesňav, konkrétne do Poľovníckeho združenia Tiesňava, ktoré sa nachádza blízko prírodnej rezervácie Manínska Tiesňava.