Lesy pre hlucháne

CHPO Nízke Tatry s rozlohou 23 tisíc hektárov sa rozkladá na severných svahoch Nízkych Tatier s relatívne malým turistickým ruchom a riedkym osídlením. Hlavnou zverou je jelenia a pridruženou diviačia a srnčia. Vyskytuje sa tu aj náš vzácny relikt hlucháň hôrny. U hlucháňa nastal veľký problém predovšetkým z hľadiska predačného tlaku krkavcovitých vtákov, diviakov i šeliem. V prostredí, v ktorom žije a lesnícky ho obhospodarujú Lesy SR sa hlucháňovi darí, pozrite si zábery, ako sa nám darilo hneď na prvej vychádzke.