V Nitre sa po šiestich rokoch uskutoční Celoštátna výstava

Slovenská poľovnícka komora na svojom webovom sídle www.polovnickakomora.sk informuje o zbere a zvoze zlatých trofejí a rarít na Celoštátnu výstavu Poľovníctvo a príroda 2022, ktorá sa uskutoční počas medzináronej výstavy Agrokomplex na výstavisku Agrokomplex v Nitre v termíne 18-22. augusta 2022. CVPP organizuje Slovenská poľovnícka komora na základe poverenia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý komoru poveril organizovaním zo zákona o poľovníctve. Viac info prinesieme čoskoro.

Zdroj: SPK