Podľa FAO je viac ako miliarda ľudí závislá na lese a produktoch z lesa

Medzinárodný deň lesov bol podľa zverejnených informácií v kalendári medzinárodných dní vyhlásený na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácie (ECA) a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov, pretože lesy sú elementárne dôležité a nenahraditeľné pre životné prostredie na Zemi a preto ich musíme obnovovať a chrániť.

Podľa FAO sa v lesoch nachádza približne 80% svetovej suchozemskej biodiverzity, lesy a lesnaté územia sú tvorené z približne 60 000 druhov drevín, viac ako miliarda ľudí je priamo závislá na lese a produktoch z lesa, genetická rozmanitosť pomáha lesom vysporiadať sa s klimatickými zmenami a inými ohrozeniami a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a obnova lesov sú rozhodujúce pre ľudí, biodiverzitu a klímu.

branislav knappek 542ILIJoFJ8 unsplash

Foto: UNSPLASH