SPK: Poľovníci ulovili 72 tisíc diviakov

Poľovníci ulovili v poľovníckej sezóne 2021/2022, ktorá sa skončila 28. februárom, až 72 tisíc diviakov. Ako sme predpokladali, lov spolu s úhynom dosiahol takú hranicu, ako v historickej sezóne 2019/2020. Celkovo z našej prírody ubudlo viac ako 76 100 diviakov. 

Vysoký lov aj napriek obmedzeniam    
Doposiaľ najviac sa ulovilo v roku 2019, keď bolo možné loviť diviaky na celom území krajiny bez obmedzení. Dnes už takmer polovica užívateľov revírov na Slovensku musí dodržiavať prísne veterinárne opatrenia a ulovené diviaky napr. uchovávať v chladiacom boxe do príchodu výsledku vyšetrenia vzorky na africký mor ošípaných (AMO). Navyše, na viac ako jednej štvrtine územia rapídne poklesli stavy diviačej zveri až pod hranicu tzv. normovaných kmeňových stavov z dôvodu premorenia vírusom AMO.

100 tisíc diviakov           
Métou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bolo uloviť v tohtoročnej sezóne 100 tisíc diviakov. Od začiatku sme však upozorňovali na fakt, že pokiaľ nedôjde k zmene hospodárenia v krajine, nepodarí sa nám to. Konkrétne by malo dôjsť k prispôsobeniu krajiny pre lov zveri tak, ako je to napríklad v Maďarsku. Zákonne vymedzené prieseky nízkych plodín (napr. ovos) prerušujúcich tie vysoké (napr. kukurica) a následnou zmenou osevných postupov. Absentujúci rešpekt od verejnosti, návštevníkov lesov, cyklistov, turistov, psíčkarov, nám úlohy dané štátom neumožňuje plniť ako by sme si priali. 

Príkazy, ale aj pomoc od štátu

Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy vydávajú prísne veterinárne opatrenia pre užívateľov poľovných revírov, ktorých dodržiavanie niekoľkokrát do roka aj priamo kontrolujú. Postupy veterinárov a plnenie opatrení kontroluje a  nekompromisne hodnotí aj Európska komisia. Keďže štát vydáva opatrenia a vyžaduje ich plnenie, poľovníkom boli Štátnou a veterinárnou a potravinovou správou SR zverené do užívania chladiace boxy na ulovené diviaky. V roku 2019 ŠVPS SR nakúpila a spolu s SPK zabezpečila, že boxy dostalo až 595 užívateľov poľovných revírov. Na prelome rokov 2021/2022 pribudlo užívateľom ďalších 430 chladiacich boxov, ktorých distribúcia bude ukončená budúci týždeň. Keďže niektorých užívateľov vzhľadom na nižší lov bolo potrebné pospájať, vďaka ŠVPS SR dnes disponuje boxami takmer 60 % užívateľov poľovných revírov.

Poľovníci majú rozviazané ruky

V polovici decembra schválil parlament po šiestich rokoch návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorá vylúčila spomedzi zakázaných doplnkov zbrane noktovízory a termovízie. Keďže platnosť mohlo ustanovenie nadobudnúť až po vydaní ďalšieho nariadenia hlavného veterinárneho lekára, ktoré mu povoľuje zákon o veterinárnej starostlivosti, poľovníci tak môžu iba od 31.1.2022 loviť diviaka s pomocou špeciálnej techniky umožňujúcej lov diviakov v noci. Hlavný veterinárny lekár okrem toho povolil lov pomocou umelého osvetlenia, lov aj 2 hodiny po západe a pred východom slnka, či pri vykonávaní poľnohospodárskych prác.

Úloha poľovníkov je nezastupiteľná

Počas pandémie mali poľovníci v marci zviazané ruky. Počas neho neulovili ani 1000 diviakov. Po udelení výnimky pre držiteľov poľovných lístkov ,na cestovanie mimo okres, sa lov zvýšil takmer o 300%. Dnes sa denne uloví viac ako 200 diviakov, od leta, až po obdobie spoločných poľovačiek to bolo až 300 diviakov denne, čo sú na tak malé územie neuveriteľné čísla. Poľovníkom preto vyslovme veľké poďakovanie, nakoľko sú jediní, ktorí môžu významne spomaliť šírenie afrického moru ošípaných intenzívnym lovom a samozrejme dodržiavaním opatrení.

Za posledné tri roky ubudlo z našej prírody viac ako 200 tisíc diviakov, čo kedysi predstavovalo úbytok za 5 rokov. Aj napriek tomu, že mnohí ľudia berú poľovníctvo ako koníček a neprofesionalizovanú aktivitu, je to odborne, časovo, fyzicky, finančne i legislatívne najnáročnejšia voľnočasová aktivita, ktorú mnohí nie len odsudzujú a dehonestujú, ale najmä podceňujú.

 

lov celkovy ubytok

Zdroj: SPK