Poľovníci vyzbierali v roku 2021 viac ako 214 ton odpadu z prírody

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s redakciou TV Halali vyhlásili v minulom roku už III. ročník projektu Čistý revír = čistá príroda, ktorej cieľom bolo zaktivizovať a vyzvať užívateľov poľovných revírov, aby ukázali verejnosti koľko pozitívnej a obdivuhodnej práce vykonávajú vo svojich revíroch pre pomoc životnému prostrediu, ale zároveň aj pre ľudí a lesnú zver. SPK poskytuje každej organizácii, ktorá o to požiada symbolický príspevok na vrecia, separáciu alebo odvoz odpadu vo výške 50,-€ z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva.

Už dva ročníky sa trápime so zákazom organizácie hromadných podujatí, ktorý hlavne na jar či v zime, kedy sa odpad zbiera najjednoduchšie, obmedzuje účasť na podobných podujatiach, ktorých bývajú pevnou súčasťou napr. základné a materské školy, dobrovoľne hasičské zbory, či dobrovoľníci z obcí. Aj napriek tomu bol pre nás výsledok ohromujúci. Do výzvy sa zapojilo až 66 užívateľov poľovných revírov, ktorým sa podľa zaslaných informácií podarilo vyzbierať viac ako 214 ton odpadu. Najaktívnejšími poľovníkmi boli užívatelia revírov z okresu Malacky, Ružomberok, Trenčín, Lučenec, Považská Bystrica a ďalších. V prepočte sa akcie zúčastnilo aj viac ako 1200 poľovníkov, ich rodinných príslušníkov a niekoľko stoviek dobrovoľníkov. 

Naša výzva mala viacero cieľov. Jedným z nich bolo prispieť k ochrane životného prostredia a poukázať na našu pravidelnú činnosť a tiež na to, že si laická verejnosť nemôže vytvárať názor a bagatelizovať poľovníkov na základe jedného, či viacerých zlých príkladov, ktoré sa objavia v médiách. Pre laika slovo poľovník znamená lovec. Správny poľovník ale vie, kedy vymeniť pušku za igelitové vrece a rukavice a svojou troškou pomôcť prírode. Lebo taký prírodu nenarúša, ale je jej súčasťou. Preto bolo hlavným cieľom tejto výzvy ukázať verejnosti, že lov je pre nás na mieste poslednom, no mať zdravú zver v čistej prírode prioritou.

SPK a redakcia TV Halali je hrdá, že za prvé tri roky, sa nám poľovníkom podarilo prírodu odbremeniť od viac ako 550 ton odpadu. Týmto ďakujeme všetkým účastníkom a zapojeným poľovníkom i dobrovoľníkom do našej výzvy. IV. ročník tohto projektu vyhlásime opäť od 1.2.2022. Do výzvy sa v roku 2021 zapojili a poďakovanie patrí:

OPK Užívateľ/Organizátor Vyzbieraný odpad
Bratislava Jarovská poľovnícka spoločnosť 1 000
Bratislava PS Vajnory 4 800
Detva PZ Kalinka 2 300
Dunajská Streda PZ Horná Potôň 10 000
Dunajská Streda PS Chrapka Ňárad-Sap 2 550
Galanta PZ Malý Dunaj Jelka 24 000
Gelnica PS VLaP Kluknava 340
Humenné PZ Javirska 800
Komárno PSS Bažant Dedina Mládeže 200
Komárno SPZ PZ Radvaň nad Dunajom  3 500
Košice-okolie PZ Platan Paňovce 7 000
Košice-okolie SPZ PZ Háj Myslava 900
Krupina PZ Kukučka-Krupina 600
Liptovský Mikuláš Lesy SR, š.p. 500
Liptovský Mikuláš PZ SPZ Čierny Váh  500
Liptovský Mikuláš OZ Čierny Váh 1 000
Lučenec PO Lučenec Počúvadlo 900
Lučenec PZ Grúň Divín 2 500
Lučenec PZ Hubert Veľká Ves 750
Lučenec PZ Lovinobaňa  950
Lučenec PZ Tuhár 3 500
Malacky PZ Malačan Malacky 3 170
Malacky PZ Malina 8 000
Malacky PZ Rudava Malé Leváre 450
Malacky PZ Sokol Plavecký Štvrtok 4290
Malacky PO Plavecký Mikuláš 1100
Malacky PZ Suchohrad 1950
Malacky PS Hochštetňan 53 000
Malacky PZ Jablonové 500
Michalovce PZ Jazvec Hatalov 3 000
Michalovce PZ Kruhy Trnava pri Laborci-Zbudza 100
Nitra PZ Alekšince 1 768
Nitra PZ Nové Sady 6 000
Nové Mesto nad Váhom PZ Kálnica 3 560
Nové Zámky PSS Bažant Šurany 750
Nové Zámky PZ Dolina Radava 10 500
Pezinok PZ Dolina v Šenkviciach  1 000
Piešťany PZ Králik Krakovany 1 740
Považská Bystrica PZ Stráň Domaniža 4 500
Považská Bystrica PZ Výr Prečín 3 050
Revúca ZP Poľana Muránska Dlhá Lúka 200
Rimavská Sobota PZ Sobôtka 50
Ružomberok PZ Likava - Choč 1 350
Ružomberok Lesy SR, š.p. 500
Ružomberok Lesy SR, š.p. 1 000
Ružomberok Lesy SR, š.p. 1 000
Ružomberok Lesy SR, š.p. 1000
Senica PZ Jablonica 1 500
Senica PZ Koválov 4 000
Skalica PS Bažant Holíč 1 000
Skalica PZ Holíč 500
Skalica PS Skalica Raková 300
Spišská Nová Ves Lesy mesta Spišská Nová Ves 2 000
Šaľa PO Durmutz Trnovec nad Váhom 1 500
Šaľa PZ Bažant Diakovce 7 000
Šaľa PZ Nimród 400
Trenčín PZ Sokolí Kameň Chocholná - Velčice 2 000
Trenčín PZ Žľab Drietoma 1 000
Trenčín PZ Háj Kľúčové 1 000
Trenčín PZ Cerová 1 500
Trnava OZ Zeleň 160
Trnava PZ Dolné Dubové 20
Veľký Krtíš PZ Plachtince 1 600
Vranov nad Topľou PZ Lipiny Hanušovce nad Topľou 1 500
Zvolen PS Očová 1 500
Zvolen PZ Očová-Háj 3 500
Spolu 66 214 098

cr cp 2021