Kone & harvestory

Starostlivosť o lesy, ktoré vznikli prirodzeným náletom zo semienok alebo vysadením, má svoje opodstatnenie. Do série zásahov v rámci pestovania lesov patria výchovné a obnovné ťažby i spracovanie kalamity. V tejto reportáži sa pozrieme na to, akou technikou je možné drevnú hmotu spracovávať z porastu.