Veľkonočné lesné hry

Lesní pedagógovia z Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. v tomto roku pripravujú veľa podujatí pre deti a mládež, Lesnícke dni vo Zvolene, Bratislave i Kežmarku. Týmto spôsobom chcú aj tým najmenším priblížiť ich prácu a priviesť ich k prírode.