Stromčeky pre deti

Vianočné stromčeky sa pestujú na plantážach, alebo ich horári vyberajú priamo z lesov pri prerezávkach, tak aby sa po ich vybratí ponechali v poraste silnejšie a hrubšie stromčeky. Tým vybraným stromčekom sa potešia vďaka Vojenským lesom a majetkom SR, š. p. detské domovy, ktoré o ne prejavili záujem. K stromčekom tentokrát pridali aj niečo ďalšie z lesov. Čo? To si pozrite v reportáži.