Lesnatosť Slovenska

Pri poslednej novele zákona o lesoch bol definované kritériá prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Všetci chceme aby lesy boli zdravé a vedeli udržať v krajine vodu, ktorú pre život potrebujeme všetci. Lesnatosť Slovenska dlhodobo rastie a dosahuje aj s nelesnými plochami už viac ako 45%.