Vianočné menu

Lesy SR ponúkajú na všetkých odštepných závodoch či lesných správach možnosť zakúpenia si vianočného stromčeka a to buď ako pestované v škôlkach alebo z prerezávok. Vytvorili taktiež akciu s názvom "Stromček pod stromček", kedy venujú viac ako 400 stromčekov do detských domovov, domovov sociálnych služieb, nemocníc a podobne.