Reorganizácia

V najväčšom štátnom podniku obhospodarujúcich lesy chystajú reorganizáciu. Zmenou organizačnej štruktúry sa má počet odštepných závodov zmeniť zo súčasných 23 na 12 a počet lesných správ zo 129 na 93. Má dôjsť k posilneniu prevádzky, zavedeniu jemnejších spôsobov hospodárenia a ďalších...