Porta Rusica

Porta Rusica - kamenná cesta začína pri vodnej nádrži Starina. O novú cyklotrasu sa starajú lesníci z Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š. p. Národný park Poloniny ponúka pokoj a krásnu prírodu. Turistický ruch sa tu rozbieha len veľmi pomaly, preto veríme, že k pozdvihnutiu tohto kúta Slovenska dopomôže aj táto cyklotrasa.