Dvesto líp

Lipa je náš národný strom alebo aj národný strom Slovanov. Obec Hrabušice spojila niekoľko organizácií, aby spolu so žiakmi vysadili 200 líp. Do tejto aktivity sa zapojil NP Slovenský raj, Lesy SR, obec, školu i miestny urbariát.