20 rokov lesnej pedagogiky

Pripomenuli sme si 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku. Lesní pedagógovia sa snažia sprostredkovať verejnosti prácu lesníka, zvýšiť povedomie o lesnej práci, lesoch, stromoch a to nie len u deťoch, mládeže ale aj u dospelých.