Ekológia v lesoch

Prírodné priestory, ktoré využíva naša armáda na výcvik obhospodarujú Vojenské lesy a majetky SR. V súčasnosti hospodária zhruba na výmere 68 000 tisíc lesných a poľnohospodárskych pozemkov. Jednou z ich hlavných úloh je trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.