Pomoc pre Moravu

V júni zasiahlo niektoré obce na juhu Moravy tornádo. Humanitárnu pomoc pre tieto obce poskytlo MPRV SR, Lesy SR a Trnavský samosprávny kraj. Lesy SR zabezpečili 12 súprav s píliarskou guľatinou, ktorej obsah bol väčší ako 300 metrov kubických dreva z OZ Čadca.