Ocenená biodiverzita

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič pôsobí na severovýchodnom Slovensku v NP Poloniny. Obrábajú nie len lesy, ale aj 1700 ha poľnohospodárskej pôdy pestovaním ďatelinotrávnych miešanok a kukurice na siláž. Zvyšok tvoria podhorské lúky, ktoré kosia na senáž. Lesnatosť sa v Poloninách v ktorým LPM hospodári pohybovala na úrovni 60%, dnes dosahuje už takmer 90%.