Pomoc včelárom

Slovenský zväz včelárov združuje chovateľov a priateľov včiel. Dnes zastupujú viac ako 15-tisíc včelárov s vyše 250 tisícami registrovaných včelstiev v SZV. Koronavírus i klimatické zmeny ich výrazne ovplyvňujú, aj preto im podali pomocnú ruku Vojenské lesy a majetky pod gesciou Ministerstva obrany SR.