Stromy na dožitie

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič hospodári v Národnom parku Poloniny. Lesníci a vlastníci pozemkov spolu s ochranármi vyznačili stromy, ktoré ponechali na dožitie. Takéto stromy označené dvomi pozdĺžnymi pásmi nebudú môcť byť nikdy vyrúbané.