Zelená spolupráca

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Lesy SR, š. p. a Mesto Bratislava vyšli v ústrety spoločenskej požiadavke a rozšírili rekreačné možnosti prímestských lesov v Bratislave. Územie sa tak rozšírilo z 3200 na 7000 hektárov.