Spoločná poľovačka je najefektívnejším spôsobom znižovania stavov raticovej zveri, preto prosíme verejnosť, turistov, cyklistov a bežcov, aby poľovníkov pri tejto činnosti rešpektovali.

  • spoločná poľovačka sa uskutočňuje podľa zákona o poľovníctve najmenej za účasti 3 strelcov a poľovne upotrebiteľných psov;
  • spoločná poľovačka musí byť riadne schválená Okresným úradom a riadi sa podľa prísnych zákonných priavidiel;
  • užívatelia poľovníckych revírov vopred ohlasujú občanom konanie spoločnej poľovačky, a to najmä obecným rozhlasom a prostredníctvom sociálnych sietí;
  • v prípade, že nájdete v teréne označenie o zákaze vstupu a konaní spoločnej poľovačky, NIKDY nevstupujte na takéto územie v záujme vlastnej bezpečnosti.

#POLOVNICTVOMAZMYSEL