JELENIA RUJA. Je sviatkom všetkých poľovníkov. Najkrajšie zvuky lesa sa ozývajú prírodou len pár týždňov do roka. Vychutnajte si ich spolu s unikátnymi zábermi našich priateľov kameramanov Stana Kováča a Paľa Baláža